Aktualności

Kasa wymaga surowszych przepisów higienicznych


Techniker Krankenkasse apeluje o surowsze przepisy dotyczące higieny

W Niemczech zawsze występują poważne infekcje szpitalne. Dopiero kilka dni temu okazało się, że na oddziale intensywnej terapii dzieci w Düsseldorfie odkryto bakterie jelitowe odporne na niektóre antybiotyki. Teraz Techniker Krankenkasse (TK) wzywa do dalszego rozwoju i standaryzacji przepisów higieny w Berlinie i Brandenburgii, aby móc skutecznie zmniejszyć liczbę infekcji.

Federalne Ministerstwo Zdrowia szacuje, że rocznie 400 000 do 600 000 przypadków. Temat „higieny szpitalnej” jest przedmiotem gorących dyskusji od lat. Dopiero na początku tygodnia okazało się, że u 13 wcześniaków od początku marca na oddziale intensywnej terapii dzieci szpitala „Florence Nightingale” w Düsseldorfie-Kaiserswerth wykryto niebezpieczne bakterie jelitowe. To tylko jeden przykład z wielu, ponieważ jak donosi Techniker Krankenkasse (TK), Federalne Ministerstwo Zdrowia (BMG) zakłada, że ​​rocznie od 400 000 do 600 000 osób zapadają na infekcje szpitalne. Nawet 15 tysięcy osób zginęłoby z tego powodu - poinformowała kasa, ale są to tylko wartości szacunkowe. W związku z tym, według TK, nie byłoby dokładnych informacji o rzeczywistej liczbie zakażeń.

Niezrozumiałe różnice regionalne w kontaktach z pacjentami Aby móc skutecznie zmniejszyć liczbę zakażeń, TK musiałaby zaostrzyć przepisy higieniczne w Berlinie i Brandenburgii. „Berlin musi zrobić więcej, jeśli chodzi o higienę kliniczną” - powiedziała szefowa berlińskiego TK Susanne Hertzer w rozmowie z „Tagesspiegel”. Ponieważ „nie jest zrozumiałe”, że we wspólnym regionie zdrowia z Brandenburgią stosowane są różne standardy ochrony pacjentów, Hertzer kontynuuje. Ponieważ, jak informuje TK, pacjenci ryzykowni w Brandenburgii „w szpitalach, przychodniach chirurgicznych, placówkach profilaktycznych i rehabilitacyjnych, stacjach dializ, przychodniach dziennych i gabinetach lekarskich musieliby być identyfikowani i chronieni w odpowiednim czasie.” Z drugiej strony w Berlinie te środki ochronne obowiązywałyby tylko w szpitalach i centrach profilaktyki i rehabilitacji. Realizowane obiekty dodatkowo obszar domów opieki jest całkowicie wykluczony w obu przepisach.

Zarazki nie zatrzymują się przy drzwiach kliniki Ale „zarazki nie zatrzymują się przy drzwiach kliniki” - kontynuuje Hertzer. W związku z tym, aby skutecznie ograniczyć liczbę zakażeń, należałoby uwzględnić wszystkie placówki opieki zdrowotnej, aby umożliwić lepsze zrozumienie kanałów dystrybucji. Występowanie patogenów odpornych i wieloopornych musi być zgłaszane, ale w stolicy dzielnice anonimowo przekazywałyby dane do Państwowego Urzędu Zdrowia i Spraw Socjalnych. W związku z tym pacjenci nie mogli uzyskać przeglądu, które kliniki są szczególnie dotknięte. Niezapowiedziane inspekcje gabinetów lekarskich w przychodniach mogą w tym pomóc - powiedział gazecie Klaus-Dieter Zastrow z Stowarzyszenia Zawodowego Niemieckich Higienistów.

TK chce przyciągnąć więcej uczestników do „Akcji Czyste Ręce” Według TK, więcej klinik w regionie powinno także uczestniczyć w „Akcji Czyste Ręce”, w której uczestniczące domy zobowiązałyby się do przestrzegania określonych minimalnych standardów. „Higieniczna dezynfekcja rąk to skuteczny sposób zapobiegania infekcjom w klinikach” - informuje kasa. Akcja rozpoczęła się już jako ogólnopolska kampania w 2008 r. Przy wsparciu BMG, ale dotychczas tylko co druga klinika uczestniczyła w programie.

Rząd federalny już w 2011 r. Uchwalił nowe przepisy dotyczące ochrony przed zakażeniami. W 2011 r. Rząd federalny zwrócił się do krajów związkowych o wprowadzenie nowych przepisów dotyczących ochrony przed zakażeniami, a rok później senator ds. Zdrowia Mario Czaja (CDU) wydał później surowsze przepisy. Szło to w parze ze zmianami kadrowymi w przychodniach, bo higienistkę trzeba było zatrudnić tylko z 450 łóżek, teraz był limit 400 łóżek. Mają świadomość, że wysiłki powinny być kontynuowane - powiedziała „Tagesspiegel” rzeczniczka senatora. Jednak podstawa prawna w tych krajach zawiera obecnie tylko przepisy dotyczące higieny dla sektora medycznego, ale nie dla domów opieki. Ma to również wpływ na wymagania rządu federalnego dotyczące higieny w klinikach i przychodniach chirurgicznych - dodaje rzeczniczka brandenburskiej minister zdrowia Diana Golze (po lewej).

> Kredyt fotograficzny: Jörg Brinckheger / pixelio.de

Informacje o autorze i źródleWideo: Kasy fiskalne Online zmiany od 01-05-2019 (Grudzień 2020).