Aktualności

Odkodowano oporność komórek raka płuc na leki stosowane w chemioterapii


Odkryto przyczyny chemooporności w raku płuc
Rak płuc jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych rodzajów raka i często choroba, szczególnie w przypadku drobnokomórkowego raka płuca, jest wykrywana dopiero w zaawansowanym stadium. Możliwości leczenia w tak późnym stadium choroby są nadal bardzo ograniczone, zwłaszcza że guzy stają się oporne na leczenie chemioterapią. W ramach aktualnych badań naukowcy z MedUni Vienna zbadali przyczynę „chemooporności” i opublikowali swoje wyniki w specjalistycznych czasopismach „Przyleganie i migracja komórek” oraz „Trendy w raku”.

Przerzuty są często obecne już w momencie postawienia diagnozy drobnokomórkowego raka płuca. Chemioterapia (ewentualnie poprzedzona radioterapią) jest ostatnią nadzieją chorych. W przypadku zastosowania po raz pierwszy daje to również znaczący sukces, ale według MedUni Vienna nierzadko zdarza się „nawrót guza w ciągu jednego roku, który nie reaguje już na odnowioną chemioterapię”. Komórki nowotworowe rozwijają oporność na leki stosowane w chemioterapii. Naukowcy pod kierunkiem Gerharda Hamiltona z Uniwersyteckiej Kliniki Chirurgii w MedUni Vienna po raz pierwszy udowodnili przyczyny chemooporności w drobnokomórkowym raku płuca.

Zbliżający się nawrót drobnokomórkowego raka płuca
Zdaniem naukowców rak płuc jest jednym z najczęstszych rodzajów raka w Austrii, gdzie każdego roku z powodu konsekwencji takiej choroby umiera około 4000 osób. „Około 85 procent raków płuc to histologiczny typ niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC), który dość dobrze reaguje na terapie celowane i immunoterapie” - wyjaśnia MedUni Vienna. U pozostałych 15 procent osób dotkniętych chorobą, według uniwersytetu, rozwija się drobnokomórkowy rak płuca (SCLC), „który składa się z komórek neuroendokrynnych i szybko daje przerzuty”. Jeśli wyniki są prawidłowe, zwykle przeprowadza się chemioterapię cytotoksyczną z późniejszą radioterapią. „Początkowo pacjenci bardzo dobrze reagują na terapię opartą na platynie w połączeniu z substancją czynną etopozydem, ale oporne nawroty guza pojawiają się w ciągu roku” - wyjaśniają naukowcy. Dalsza terapia substancjami czynnymi, topocetanem lub antracyklinami, wykazuje wtedy niski wskaźnik odpowiedzi na leczenie, a przeżycie na tym etapie wynosi zwykle tylko kilka miesięcy.

Tworzenie opornych skupisk guzów
Naukowcy opisują to jako szczególną cechę drobnokomórkowego raka płuca, że ​​„wiele komórek nowotworowych migruje do krwiobiegu i tworzy przerzuty jako krążące komórki nowotworowe”. Około roku temu naukowcy kierowani przez Gerharda Hamiltona we współpracy z Robertem Zeillingerem (Molecular Oncology Group, University Clinic for Gynecology) i Maximilian Hochmair (Otto-Wagner Hospital) na hodowlach tkankowych krążących komórek nowotworowych wykazali, że poszczególne komórki są wrażliwe na leki stosowane w chemioterapii, ale mogą spontanicznie tworzyć duże skupiska, donosi MedUni Vienna. Te tak zwane skupiska guzów z ubogimi w tlen regionami rdzeniowymi są odporne na chemioterapię, ponieważ substancje czynne są trudne do penetracji. Ponadto wiele komórek byłoby uśpionych z powodu braku tlenu, co czyni je niewrażliwymi na leki stosowane w chemioterapii. Ponadto promieniowanie jest również nieskuteczne z powodu braku tlenu, „ponieważ brakuje rodników tlenowych niezbędnych do uszkodzenia komórek nowotworowych” - wyjaśniają naukowcy.

Wymagane nowe podejście terapeutyczne
Zdaniem naukowców „przełomowym dowodem” było „to, że odporność na chemioterapię i promieniowanie wynika z tworzenia skupisk krążących komórek nowotworowych.” W ten sposób podczas pierwszej chemioterapii eliminowana jest tylko główna masa guza, ale krążące komórki nowotworowe w postaci skupiska guzów prowadzą następnie do nawrotu choroby. Dlatego należy najpierw zapobiec tworzeniu się skupisk guzów lub osiągnąć ich rozwiązanie w zupełnie nowych metodach terapeutycznych, podkreślają Hamilton i współpracownicy. Zdaniem naukowców, ich odkrycia mogą dotyczyć również innych nowotworów złośliwych. (fp)

Informacje o autorze i źródleWideo: Leki immunokompetentne immunoonkologia w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (Grudzień 2020).