Aktualności

Zielone światło na „szokujące zdjęcia” na pudełkach po papierosach


Federalny Trybunał Konstytucyjny odrzuca pilny wniosek producenta tytoniu
Karlsruhe (jur). Decyzją opublikowaną w piątek 20 maja 2016 r. Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe odrzucił pilny wniosek producenta przeciwko ustawie o wyrobach tytoniowych (numer akt: 1 BvR 895/16). To otwiera drogę dla „szokujących zdjęć” na pudełkach i ograniczeń dotyczących dodatków.

Dyrektywa UE została przyjęta w 2014 roku. Niemcy wdrożyły je dopiero w ostatniej chwili dzięki ustawie o wyrobach tytoniowych z 4 kwietnia 2016 r. Ustawa weszła w życie 20 maja 2016 r., Ostatniego dnia obowiązywania. Do tego czasu wyroby tytoniowe wytwarzane według starych przepisów mogą być sprzedawane jeszcze przez rok do 20 maja 2017 r.

W szczególności nowe przepisy przewidują większe ostrzeżenia ze zdjęciami przedstawiającymi szkody zdrowotne spowodowane paleniem, takie jak palenie płuc lub złamane zęby. Aby papierosy nie były oferowane po kieszonkowych, pudełko musi zawierać co najmniej 20 papierosów. Mentol i inne dodatki są zabronione, jeśli wyraźnie przykrywają smak tytoniu, a tym samym nadają papierosowi „charakterystyczny smak”. Zaostrzone są również przepisy dotyczące e-papierosów.

Wyrokiem z 4 maja 2016 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) w Luksemburgu potwierdził dyrektywę tytoniową (sygn. Akt: C-358/14 i in .; raport JurAgentur z dnia wydania wyroku). Mentol i inne aromaty powinny uprzyjemniać palenie i ułatwiać rozpoczęcie konsumpcji nikotyny. Jest to sprzeczne z ogólnoeuropejskim celem ograniczenia spożycia tytoniu. Ponadto poszczególne kraje UE radziły sobie z tym problemem na bardzo różne sposoby. Dlatego też jednolite uregulowanie całego rynku wewnętrznego UE jest uzasadnione.

Swoim pilnym wnioskiem do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego producent tytoniu chciał teraz przynajmniej czasowo wstrzymać wdrażanie dyrektywy w Niemczech. Szczególnie sprzeciwia się „szokującym zdjęciom” i zakazowi stosowania „charakterystycznych” dodatków. Naruszyłoby to jego wolność zawodową i gospodarczą, wolność słowa i inne prawa podstawowe.

Federalny Trybunał Konstytucyjny odrzucił pilny wniosek. Odwołał się do orzecznictwa TSUE i w dużej mierze zastosował się do rozumowania. Regulacje służyły ważnemu celowi, jakim było zmniejszenie barier rynkowych na rynku wewnętrznym UE. Kolejnym celem jest ochrona zdrowia, „a zatem niezwykle ważny cel interesu publicznego o randze konstytucyjnej”.

Te cele mogą uzasadniać ingerencję w prawa producentów - podkreślali sędziowie z Karlsruhe. Przeszkody w zawieszeniu prawa w pilnych postępowaniach są szczególnie wysokie. „Norma ta ma zostać zaostrzona w przypadku wystąpienia o tymczasowy nakaz sądowy, który ma na celu zawieszenie implementacji normy prawnej, która przekształca obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej w prawo niemieckie” - mówi decyzja Karlsruhe z 18 maja 2016 r.

Tymczasowy nakaz sądowy zakłada zatem, że skarżącemu „grozi szczególnie poważna i nieodwracalna szkoda”. Producent tytoniu nie był w stanie wykazać takiej „nieodwracalnej i egzystencjalnej szkody”. mwo

Informacje o autorze i źródleWideo: SEANS UZDRAWIAJĄCY - NA SUKCES, DOBROBYT, MAJĄTEK - dr Andrzej Kaczorowski- r. (Grudzień 2020).